Meny Lukk

Skole

Rekruttering, Kompetanseheving og Omdømmebygging

Kort Om Prosjektet

Vi har nå etablert en gruppe bestående av bedrifter, videregående skole, opplæringskontor etc. som jobber inn mot videregående utdanning med fokus på rekruttering, kompetanseheving og omdømmebygging av yrkesfag.

Bakgrunnen for dette er at mange bedrifter i Indre Østfold og Askim sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, skolen trenger flere læreplasser og alle vil ha rett person på rett sted med riktig kompetanse.

Tiltak

1. Vi vil presentere bedrifter på Ungdomsskolens foreldremøte på Askim VGS.
Det vil gjøre det enklere for foreldre å få et oppdatert bilde av mulighetene for barna sine.

2. Askimregionen Næringsutvikling AS tar kontakt med Askim Kommune,
for å spille inn behov og bistand fra næringslivet til faget utdanningsvalg på 9. og 10. trinn.

3. Arrangere et møte med beslutningstagere til det nye bygget på Askim VGS.

4. Møte med rådgivernettverket i Indre Østfold etter sommerferien for å etablere dialog.

5. Etablere et pilotprosjekt med en fagdag sammen med Askim Kommune.
Målsetning er at det skal gi god læringseffekt.

6. Skolekonkurranser er et verktøy i å promotere yrkesfag.
2019 skal Østfold fylkeskommune arrangere NM. Her må man henge seg på da deler kan arrangeres i IØ.

7. Fiksefest, lavterskeltilbud en gang i måneden. Den «praktiske» skolesekken. Bedriftene kan stille med ressurser.

8. Fortsette møteplattform, men inkludere flere bedrifter.